mrd
Sotbrand

Sotbrand Om en sotbrand uppstår i skorstenen. Stäng alla luckor på eldstaden. Ring 112 Brandkåren. Kontrollera hela tiden […]Viktigt om eldstäder

Lokaleldstäder Lokaleldstäder finns I tre huvudtyper: öppna spisar, kaminer och kakel- och täljstensugnar. Förr var eldstäderna mycket viktiga […]SSR Godkänd besiktning

Skorstensfejmästare har sedan länge besiktigat eldstäder och skorstenar. Det är en stor och naturlig del av mästarnas verksamhet. […]Viktigt om skorstenen

Skorstenens uppgift är att leda ut förbränningsgaser från eldstäder till det fria. Detta ska ske på ett säkert […]