Sotbrand


Sotbrand

Om en sotbrand uppstår i skorstenen.
Stäng alla luckor på eldstaden.
Ring 112 Brandkåren.
Kontrollera hela tiden skorstenen i hela dess längd speciellt vi bjälklagsgenomgångarna och på vinden samt taket.
Ring sotningsdistriktet och beställ en besiktning av skorstenen.
Andra vanliga brandorsaker är förstörd isolering på rörskorstenar, otäta skor-stenar, gnistor från skorstenen blåser in under trasiga tegelpannor.
Så undviker du en brand i anslutning till skorstenen Om Du vill ha en säker anläggning bör Du följa följande råd och anvisningar.

Elda på rätt sätt
Använd torr ved i lämplig storlek.
Snabb uppstart
Rätt mängd förbränningsluft gör att elden brinner med klara och livliga lågor.
Kontrollera röken. Den ska vara klar och genomskinlig, inte svart.
Kontrollera rökgastemperaturen, max 350°C
Lägg sot och aska i en plåthink med lock.
Pyrelda inte.

Torr och lagom stor ved Veden ska vara torr (ca 18% fukthalt), veden bör vara lagrad torrt och luftigt minst ett år (inte under en presenning). Den ska också vara ?lagom stor? kapad i lämplig längd och kluven. Vid upptändning krävs ?tändved? d.v.s. stickor och tunnare vedträn.

Snabb uppstart Starta snabbt. När man tänder en kall panna är det svårt att helt undvika rök och utsläpp av mil-jöskadliga ämnen. Minska problemet genom att få pannan varm så fort som möjligt. Papper samt rikligt med torr, finkluven ved är viktigt. En gasolbrännare istället för papper sätter snabbt fart på elden. Det brinner med hög temperatur och utan rök efter bara någon minut. Först när ?tändveden? brinner ordenligt ska man lägga på grövre vedträn. Veden ska passa till pannans vedmagasin. För korta vedträn gör att mer miljöskadliga ämnen släpps ut. Ett nytt vedinlägg ska göras först när det bildats en ordenlig glödhög. Spjället bör stå helt öppet tills det nya vedinlägget brinner ordentligt.

Rätt mängd förbränningsluft När man eldar i pannan bör man göra det rejält och med rätt mängd förbränningsluft. Förbränningsluften regleras med dragluckan och spjäll på pannan. Förbränningsluften tillförs på flera ställen som primär- och sekundärluft. På en del pannor finns avancerade reglersystem som au-tomatiskt ställer in förbränningsluften så att bränslet brinner optimalt och utsläppen minimeras. På äldre pannor kan man markera i vilket läge ventiler och spjäll bör stå vid uppstart och under förbränningen