Viktigt om eldstäder


Lokaleldstäder

Lokaleldstäder finns I tre huvudtyper: öppna spisar, kaminer och kakel- och täljstensugnar. Förr var eldstäderna mycket viktiga for matlagning, uppvärmning och social gemenskap. I våra dagar är det främst av trivselskäl människor vill ha eldstäder I hemmet.

 

Att tänka på innan du installerar en eldstad:

Ändamål. Vad ska eldstaden användas till? Trivsel eller uppvärmning? Önskas värme snabbt eller bör den kunna avge värme t ex hela natten? Ska den användas till matlagning? Det finns många typer att välja mellan och det kan vara klokt att ta sig tid att titta på flera modeller innan man bestämmer sig.

 

Typ- och miljögodkännande. En typgodkänd eldstad uppfyller miljö- och säkerhetskraven i miljö-lagstifrningen.

 

Montering. Typgodkända produkter har anvisningar for hur eldstäderna skall monteras för att uppfylla byggreglernas krav. Om du inte själv ska installera eldstaden bör du i förväg begära att se monteringsanvisningen.

 

Besiktning. En nyinstallerad eldstad ska besiktigas av Skorstensfejarmästaren innan den tas i bruk.

 

MiIjögodkänd är eldstad som har lägre tjärutsläpp än byggreglerna rekommenderar. Verkningsgrad, det vill säga hur mycket värme eldstaden alstrar i förhållande till bränslemängden. Ju högre verkningsgrad desto bättre.

 

Rökgastemperatur och skorsten. Äldre halvstensmurade skorstenar är dimensionerade för en högsta rökgastemperatur på 350 C.

 

Vikt. Golvet där eldstaden ska placeras måste tåla vikten av eldstaden och en eventuell skorsten som ska monteras på den. Överstiger eldstadens vikt 150 kg måste bjälklagets bärighet kontrolleras.

 

Pris. Hur mycket får din eldstad kosta? Tänk på att det ibland behövs en skorsten som i vissa fall kosta lika mycket som eldstaden.

Vad finns det att välja mellan?

 

ÖPPEN SPIS Verkningsgrad: 5-10 % Rökgastemperatur: mindre än 350 0C Effekt: 0-2 kW Vikt: varierar Lämplig för: trivseledning Att tänka på: priset varierar kraftigt

I öppna spisar passerar den uppvärmda luften ohejdat rakt ut ur skorstenen. Verkninsgraden är därför dålig. För att höja verkningsgraden monteras ibland insatser in, vanligtvis formade som U-bockade rör. När de värms upp av eld och glöd uppstår en luftcirkulation genom röret, med inblås av rumsluft och utblås av upphettad luft. Den Öppna spisen saknar i regel lucka och är sällan barnsäker.

 

MURSPISAR Verkningsgrad: 65-75 % Rökgastemperatur: oftast under 350 % Effekt 3-12 kW Vikt 300-450 kg Lämplig för: kompletterande uppvärmning Att tänka på: kräver ibland gjutet fundament

Den som vill ha en mer traditionell Öppen spis som samtidigt värmer kan välja mellan flera typer av murspisar. De består av en insats (eldstad) som placeras på golvet och byggs in med betong. Ytan kan ofta målas med vanlig strukturfärg. Ibland måste ett gjutet golv finnas. Rumsluft cirkulerar mellan insatsen och betongomramningen och återvänder till rummet genom ventiler på spisens kupa.

 

KAKEL, TEGEL OCH TÄLJSTENSUGNAR Verkningsgrad: 67-75 % Rökgastemperatur: mindre an 350 0C Effekt: 2- 6,5kW Vikt från 500 kg till flera ton Lämplig för: kontinuerlig uppvärmning Att tänka på : ska uppfylla normer

Kakelugnen är en svensk 1700-talsuppfinning avsedd att producera mycket värme med lite ved. Det kan ta flera timmar innan en kakelugn blir genomvarm, men när den väl hettats upp håller temperaturen länge. Två brasor om dagen håller ugnen och rummet varmt ett helt dygn. Kakelugnen är mycket tung och måste ha ett stadigt fundament. Det är ofta mer lönsamt att renovera en gammal kakelugn än att köpa en ny. Gamla, nedmonterade kakelugnar måste muras upp av en fackman. Skorstensfejaren på orten kan rekommendera en kunnig murare. En traditionell kakelugn blir så småningom otät och måste plockas isär och muras upp igen. De flesta nykonstruerade kakelugnar är enkla att montera och har hög verkningsgrad. Rökkanalen kan monteras direkt ovanpå de flesta fabrikat. Det finns ett tiotal olika fabrikanter av miljögodkända tunga eldstäder.

 

GJUTJÄRNSKAMINER Verkningsgrad: 67-75 % Rökgastemperatur: 350-450 0C Effekt 3-13 kW Vikt: 65-180 kg Lämplig för: tilläggsvärme/kompletterande uppvärmning

Kaminer är särskilt lämpade för villor med god ventilation och Öppen planlösning. Värmen bör ha möjlighet att spridas i hela huset, eftersom återvetkningsgraden är god. Gjutjärnskaiminerna är väl testade konstruktioner som fungerar bra än idag. Kaminen avger värme från alla ytor och är ofta utrustad med en kokplatta. Den behöver fyllas med ved relativt ofta på grund av att eldstadsuttymmet är relativt litet. Fungerar utmätkt i till exempel fritidshus som behöver värmas upp snabbt. Gjutjärnet som material har lång livslängd.

 

BRASKAMINER Verkningsgrad: 65-85 % Rökgastemperatur: 3 50-450 0C Effekt 3-12 kW Vikt 100-200 kg Lämplig för: tilläggsvärme/kompletterande uppvärmning

Braskaminer i plåt är lätta och effektiva spisar som snabbt ger ifrån sig värme. I anslutning till eldstaden finns luftkanaler som värmer upp luft som cirkulerar genom självdrag eller med hjälp av en fläkt. Den varma luften stiger mot taket och sprider sig i lokalen. När varmluften kyls sjunker den mot golvet för att åter sugas mot spisen och in i värmeväxlaren.

 

KAKELKAMINER Verkningsgrad: 70-75 % Rökgastemperatur: kan överstiga 350 0C Effekt:5-12,5 kW Vikt: 200-350 kg utan skorsten Lämplig för: kompletterande uppvärmning

Kakelkaminen kan sägas vara en braskamin med en kakelugns utseende. Kakelkaminen har längre avsvalningstid än en braskamin, men inte så lång som en kakelugn. En kakelkamin värms relativt fort och uppnår full effekt på ungefär två timmar. Den är ett alternativ för den som önskar kakelugn, men inte har möjlighet att installera ett fundament, eller vill ha en luxuösare braskamin.

PELLETSKAMINER Verkningsgrad: 45-85 % Rökgastemperatur: mindre an 200 0C Effekt: 3-12 kW Vikt:90-150 kg Lämplig för: tillaggsvärme/kompletterande uppvärmning Att tänka på : rätt bränsle, 6-8 mm i diameter

De första pelletkaminerna dök upp på 80-talet. En del kaminer är svensktillverkade, andra är importerade. Förbränningen kan steglöst regleras så att kaminen ständigt ger rätt inomhustemperatur. Kaminen kräver viss skötsel och tillsyn, men påfyllning behöver ofta inte göras mer an några gånger i veckan. Pelleten bör vara av hög kvalitet och ha liten diameter.

 

KÖKSSPISAR Verkningsgrad: varierar Rökgastemperatur: mindre an 350 0C Effekt: 2-6,5 kW Vikt: varierar Lämplig för: matlagning, bakning, uppvärmning

I många äldre hus var köksspisen den centrala punkten, som höll hela huset varmt. De gamla gjutjärnsspisarna kom i bruk mot slutet av 1800-talet och murades ofta in i en redan befintlig eldstad. En gjutjärnsspis ger omedelbar värme och fungerar bra till både matlagning och uppvärmning.

 

SPISINSATSER Om du vill förbättra verkningsgraden i en befintlig öppen spis måste elden regleras då kan en spisinsats användas. Insatsen placeras i spisen och ansluts till skorstenen med ett separat rör. Om elden har tillräckligt med syre blir förbränningen effektiv och värmen hög. Vedförbrukningen minskar avsevärt och verkningsgraden förbättras till 40-60 %. Luckorna kan också vara öppna vid ?myseldningen?.