rökgastemperatur


Viktigt om eldstäder

Lokaleldstäder Lokaleldstäder finns I tre huvudtyper: öppna spisar, kaminer och kakel- och täljstensugnar. Förr var eldstäderna mycket viktiga […]