Att tänka på vid eldning med pellets


Ta alltid kontakt med skorstensfejarmästaren innan du gör installationer för att elda med pellets.
Köp alltid P-märkta pelletsbrännare och pelletskaminer. P-märkningen görs av Sveriges provnings- och forskningsinstitut som ställer hårda krav både när det gäller säkerhet, verkningsgrad och miljöfarliga utsläpp.
En pelletseldad panna bör installeras till en ackumulatortank.
Glöm inte säkerheten. Pellets är ett extremt torrt bränsle vilket är en utmärkt förutsättning för glödbränder.