säkerhet
Viktigt om skorstenen

Skorstenens uppgift är att leda ut förbränningsgaser från eldstäder till det fria. Detta ska ske på ett säkert […]