sotbrand


Sotbrand

Sotbrand Om en sotbrand uppstår i skorstenen. Stäng alla luckor på eldstaden. Ring 112 Brandkåren. Kontrollera hela tiden […]