Förberedelser när sotaren kommer på besök!


Tag fram och res upp markstege så sotaren kommer upp på taket för att rengöra skorstenen.
Lägg ut tidningar på golv eller i anslutning till eldstaden och att hålla rent runt eldstaden så att sotaren kan utföra sitt arbete på ett bra sätt.
Ha ett obrännbart kärl med tätslutande lock så att sotaren och fastighetesägaren kan lägga aska och sot i.