mrd
SSR Godkänd besiktning

Skorstensfejmästare har sedan länge besiktigat eldstäder och skorstenar. Det är en stor och naturlig del av mästarnas verksamhet. […]